Uutiset

Ympäristöjärjestöt julkaisivat ehdotuksen suojelualueista metsäyhtiöiden maille

Julkaistu: 20.04.2011, Kategoriat: ,

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace ovat
julkaisseet kartan ja tietopaketin UPM-Kymmenen ja Tornatorin
omistamista, järjestöjen tiedossa olevista arvokkaista luontoalueista.
Järjestöt muistuttavat, että suurena metsänomistajana teollisuuden
tulisi kantaa nykyistä enemmän vastuuta suojelualueverkoston
kehittämisessä. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain kaksi sadasosaa.
Lisää suojelua tarvitaan metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Järjestöjen karttojen lähes sadan luontokohteen yhteispinta-ala on noin
17 000 hehtaaria, mikä vastaa prosenttia yhtiöiden metsistä. Alueet ovat
tärkeitä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelulle sekä
suojelualueiden kytkeytyneisyyden parantamiselle. Osalla alueista on
myös merkittäviä soiden ja pienvesien suojeluarvoja.

Järjestöt ovat jo aiemmin vedonneet yhtiöihin esitettyjen alueiden
jättämiseksi metsätalouden ulkopuolelle. Alueiden suojelu osana
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:a edistäisi
merkittävästi luonnonsuojelualueverkoston kehittämistä.

“Kestävään metsätalouteen kuuluu, että osa metsistä jätetään kokonaan
hakkuiden ulkopuolelle ja osaa hoidetaan luontoarvot säilyttäen”, sanoo
Mari E. Niemi Luonto-Liitosta.

METSO- ohjelman tarkoitus on, ettei metsätalouden ulkopuolelle
jätettävien alueiden verkoston rakentaminen ole pelkästään valtion
tehtävä. Yksityiset metsänomistajat ovat lähteneet innolla Etelä-Suomen
metsien suojelutalkoisiin mukaan, joten nyt odotamme myös metsäyhtiöiden
panosta.”

“Nyt julkaistu kartta sisältää vain osan yhtiöiden omistamista
arvokkaista luontoalueista. Se antaa kuitenkin hyvän kuvan
metsäteollisuuden maiden suojelupotentiaalista. Alueet ovat keskimäärin
laajempia ja yhtenäisempiä kuin yksityisten metsänomistajien vastaavat
kohteet, mikä korostaa niiden merkitystä”, kertoo alueiden kartoituksia
tehnyt Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Järjestöt pitävät tervetulleena UPM-Kymmenen avausta hakea
FSC-metsäsertifikaattia Etelä-Suomen metsilleen. Talousmetsien hoitoa
sääntelevät sertifiointijärjestelmät eivät kuitenkaan yksin riitä
metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

“Sertifiointi on hyvä työkalu kestävän metsätalouden edistämiseen, mutta
monimuotoisuuden suojelu vaatii myös hakkuilta kokonaan rauhoitettuja
alueita. Esittämämme luontokohteet ovat suojelun arvoisia, ja parhaiten
suojeluarvot säilyisivät, mikäli valtio ostaisi alueet osana
METSO-ohjelmaa tai yhtiöt suojelisivat ne yksityisinä suojelualueina”,
sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Lähde