Uutiset

SLL: Talvivaaran altaat tutkittava

Julkaistu: 03.05.2012, Kategoriat: ,

Talvivaaran kaivoksen altaalla löydettiin 26.4. kymmeniä kuolleita lintuja, jotka edustavat kuutta eri lajia. Joukossa oli myös harvinainen uivelo. Lintujen kuolinsyyksi on paljastunut metallien myrkkyvaikutus. On mahdollista, että lintuja on kuollut paljon nyt havaittua enemmän.

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) pitää outona, että kaivoksen prosessivesialtaita ei ole suojattu, sillä keväällä muuttavat linnut erehtyvät helposti laskeutumaan niille. Kaivosten altaita pidetään kansainvälisesti vaarallisina vesi- ja kahlaajalinnuille. SLL:n mukaan Talvivaaran altaat on nyt tutkittava huolellisesti lintukuolemien laajuuden selvittämiseksi ja uusien kuolemien ehkäisemiseksi. Tavallisesti suojaukseen käytetään tiheäsilmäisiä verkkoja, jotka estävät lintujen laskeutumisen.

Kainuun poliisi on toimittanut kolme lintua Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkittavaksi. SLL:n pitää tutkittavien lintujen määrää pienenä, kun huomioidaan kuolleiden lintujen määrä. SLL:n mielestä poliisin olisi käynnistettävä ympäristörikoksen esitutkinta ja selvittää, onko Talvivaarassa syyllistytty ympäristön turmelemiseen. Lisäksi SLL esittää, että ympäristöhallinto arvioisi Suomen kaivosaltaiden vaaroja linnuille ja muulle luonnolle. Useimmilla kaivoksilla on esimerkiksi happamia jätehiekka-altaita, jotka on kansainvälisesti todettu vaarallisiksi.

Kaivoksen olemassaolo uhattuna

Talvivaaran kaivos on saanut lyhyen olemassaolonsa aikana runsaasti negatiivista julkisuutta. Lähivesistöjen on havaittu pilaantuneen pahoin päästöjen seurauksena. Lisäksi hajuhaittojen on sanottu ulottuvan kymmenien kilometrien päähän. Ympäristöministeri Ville Niinistön mukaan Talvivaaran kaivoksella on vuoden loppuun saakka aikaa korjata päästönsä kohtuulliselle tasolle. Vuodenvaihteessa kaivos saa uudet päästörajat. Mahdollisesta hallintopakosta eli uhkasakosta tai toiminnan keskeyttämisestä päättää Kainuun ELY-keskus.

Lue lisää